Usage Statistics for so-bitie.ru

Summary Period: June 2020
Generated 01-Jul-2020 03:01 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2020
Total Hits 7816
Total Files 6254
Total Pages 2667
Total Visits 1400
Total KBytes 324593
Total Unique Sites 954
Total Unique URLs 1335
Total Unique Referrers 143
Total Unique User Agents 380
. Avg Max
Hits per Hour 108 999
Hits per Day 2605 3817
Files per Day 2084 3278
Pages per Day 889 966
Sites per Day 318 406
Visits per Day 466 498
KBytes per Day 108198 171834
Hits by Response Code
Code 200 - OK 80.02% 6254
Code 301 - Moved Permanently 2.20% 172
Code 302 - Found 0.22% 17
Code 304 - Not Modified 0.10% 8
Code 404 - Not Found 17.46% 1365

Daily usage for June 2020

Daily Statistics for June 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
28 3817 48.84% 3278 52.41% 966 36.22% 498 35.57% 375 39.31% 171834 52.94%
29 1610 20.60% 1078 17.24% 884 33.15% 480 34.29% 405 42.45% 61080 18.82%
30 2389 30.57% 1898 30.35% 817 30.63% 423 30.21% 406 42.56% 91679 28.24%

Hourly usage for June 2020

Hourly Statistics for June 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 33 100 1.28% 22 66 1.06% 23 70 2.62% 1463 4389 1.35%
1 36 110 1.41% 25 77 1.23% 21 65 2.44% 1388 4165 1.28%
2 63 189 2.42% 42 127 2.03% 40 121 4.54% 2327 6982 2.15%
3 48 145 1.86% 33 101 1.61% 32 96 3.60% 1875 5624 1.73%
4 40 122 1.56% 22 66 1.06% 29 87 3.26% 966 2898 0.89%
5 73 219 2.80% 45 135 2.16% 48 145 5.44% 2294 6882 2.12%
6 54 164 2.10% 32 96 1.54% 42 127 4.76% 2158 6475 1.99%
7 63 191 2.44% 45 137 2.19% 30 92 3.45% 2295 6884 2.12%
8 53 159 2.03% 32 97 1.55% 38 116 4.35% 1670 5010 1.54%
9 80 240 3.07% 63 190 3.04% 31 93 3.49% 2628 7885 2.43%
10 212 636 8.14% 184 552 8.83% 44 134 5.02% 9675 29025 8.94%
11 266 800 10.24% 229 687 10.98% 45 135 5.06% 10400 31199 9.61%
12 367 1102 14.10% 350 1051 16.81% 34 103 3.86% 16859 50576 15.58%
13 159 479 6.13% 137 411 6.57% 37 113 4.24% 6738 20215 6.23%
14 64 194 2.48% 45 137 2.19% 32 96 3.60% 2151 6452 1.99%
15 112 337 4.31% 86 259 4.14% 38 115 4.31% 4039 12117 3.73%
16 85 257 3.29% 68 205 3.28% 36 109 4.09% 5669 17007 5.24%
17 73 220 2.81% 53 161 2.57% 32 96 3.60% 2794 8382 2.58%
18 204 614 7.86% 172 517 8.27% 50 150 5.62% 7064 21192 6.53%
19 130 392 5.02% 105 317 5.07% 42 128 4.80% 5024 15072 4.64%
20 140 420 5.37% 115 345 5.52% 57 173 6.49% 6694 20082 6.19%
21 85 256 3.28% 60 180 2.88% 35 106 3.97% 3700 11099 3.42%
22 70 212 2.71% 51 153 2.45% 30 92 3.45% 3709 11128 3.43%
23 86 258 3.30% 62 187 2.99% 35 105 3.94% 4618 13855 4.27%

Top 30 of 1335 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 230 2.94% 136 0.04% /robots.txt
2 219 2.80% 11491 3.54% /
3 132 1.69% 1919 0.59% /admin.php
4 118 1.51% 7129 2.20% /incidents/rss.xml
5 89 1.14% 8925 2.75% /uploads/posts/2018-10/1538687623_aleksandr_karelin-900x831.jpg
6 60 0.77% 145 0.04% /engine/editor/css/default.css
7 59 0.75% 4931 1.52% /engine/classes/js/jquery.js
8 57 0.73% 5358 1.65% /engine/classes/js/jqueryui.js
9 56 0.72% 1816 0.56% /engine/classes/js/dle_js.js
10 56 0.72% 25728 7.93% /uploads/posts/2019-07/1564421966_napoleon_1806.jpg
11 53 0.68% 0 0.00% /wp-cron.php
12 51 0.65% 207 0.06% /engine/ajax/controller.php
13 45 0.58% 46 0.01% /templates/hot-news/css/megafish.css
14 44 0.56% 1146 0.35% /templates/hot-news/css/font-awesome.css
15 44 0.56% 252 0.08% /templates/hot-news/css/owl.carousel.css
16 43 0.55% 5157 1.59% /templates/hot-news/css/bootstrap.css
17 43 0.55% 53 0.02% /templates/hot-news/css/jquery.navgoco.css
18 43 0.55% 1072 0.33% /uploads/posts/2020-03/medium/1584471991_koronavirus-4.jpg
19 42 0.54% 3124 0.96% /templates/hot-news/css/mystore.css
20 42 0.54% 67 0.02% /templates/hot-news/css/superfish.css
21 42 0.54% 8483 2.61% /templates/hot-news/style.css
22 41 0.52% 67 0.02% /templates/hot-news/css/owl.theme.css
23 41 0.52% 1636 0.50% /uploads/posts/2020-05/medium/1590832563_d_i_mendeleev-3.jpg
24 40 0.51% 1014 0.31% /uploads/posts/2020-06/medium/1592558348_nobel_160620.jpg
25 39 0.50% 99 0.03% /templates/hot-news/images/editor/1.jpg
26 38 0.49% 115 0.04% /templates/hot-news/images/editor/4.jpg
27 38 0.49% 1032 0.32% /templates/hot-news/js/bootstrap.min.js
28 38 0.49% 445 0.14% /templates/hot-news/js/modernizr.custom.js
29 37 0.47% 95 0.03% /templates/hot-news/images/editor/2.jpg
30 36 0.46% 1002 0.31% /templates/hot-news/images/logo-2.png

Top 10 of 1335 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 56 0.72% 25728 7.93% /uploads/posts/2019-07/1564421966_napoleon_1806.jpg
2 219 2.80% 11491 3.54% /
3 23 0.29% 11358 3.50% /engine/editor/jscripts/froala/editor.js
4 11 0.14% 10768 3.32% /uploads/posts/2018-11/1542394928_shawn-rhoden-878x1280.png
5 89 1.14% 8925 2.75% /uploads/posts/2018-10/1538687623_aleksandr_karelin-900x831.jpg
6 42 0.54% 8483 2.61% /templates/hot-news/style.css
7 17 0.22% 7322 2.26% /engine/skins/stylesheets/application.css
8 24 0.31% 7167 2.21% /engine/skins/codemirror/js/code.js
9 118 1.51% 7129 2.20% /incidents/rss.xml
10 57 0.73% 5358 1.65% /engine/classes/js/jqueryui.js

Top 10 of 424 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 219 2.80% 377 34.75% /
2 10 0.13% 8 0.74% /military
3 10 0.13% 8 0.74% /personality/532-napoleon-i-bonapart.html
4 8 0.10% 8 0.74% /sportnews/68-menni-pakyao-i-rikki-hatton-stavte-na-menya-vse-dengi.html
5 5 0.06% 7 0.65% /personality/449-mister-olimpiya-2018.html
6 7 0.09% 7 0.65% /tehnolog/418-most-sultana-selima-yavuza-tretiy-most-cherez-proliv-bosfor.html
7 4 0.05% 6 0.55% /all_news/446-vmf-velikobitanii-esmincy-proekta-45.html
8 7 0.09% 6 0.55% /all_news/451-chto-iskali-amerikanskie-soldaty-v-muzee-iraka.html
9 7 0.09% 6 0.55% /category/blog/
10 7 0.09% 6 0.55% /incidents/572-gigantskiy-kruiznyy-layner-protisnulsya-cherez-korinfskiy-kanal.html

Top 10 of 438 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 219 2.80% 607 45.64% /
2 10 0.13% 9 0.68% /military
3 12 0.15% 9 0.68% /ru/
4 8 0.10% 8 0.60% /sportnews/68-menni-pakyao-i-rikki-hatton-stavte-na-menya-vse-dengi.html
5 8 0.10% 7 0.53% /personality/429-geroi-sporta-karelin-aleksandr-aleksandrovich.html
6 5 0.06% 7 0.53% /personality/449-mister-olimpiya-2018.html
7 10 0.13% 7 0.53% /personality/532-napoleon-i-bonapart.html
8 6 0.08% 6 0.45% /incidents/290-kogda-vzorvetsya-vulkan-yelloustoun.html
9 7 0.09% 6 0.45% /incidents/572-gigantskiy-kruiznyy-layner-protisnulsya-cherez-korinfskiy-kanal.html
10 7 0.09% 6 0.45% /politic/351-zakryvaetsya-s-pozorom-v-gaage-prekraschaet-rabotu-mezhdunarodnyy-tribunal-po-byvshey-yugoslavii.html

Top 30 of 954 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2872 36.75% 2816 45.03% 127865 39.39% 14 1.00% 89.28.4.123
2 239 3.06% 221 3.53% 13405 4.13% 6 0.43% 185.26.122.59
3 131 1.68% 130 2.08% 3940 1.21% 4 0.29% 89.255.92.175
4 103 1.32% 99 1.58% 4636 1.43% 36 2.57% 213.180.203.61
5 92 1.18% 91 1.46% 4897 1.51% 0 0.00% 194.28.28.131
6 82 1.05% 79 1.26% 3546 1.09% 28 2.00% 178.154.200.225
7 67 0.86% 60 0.96% 2573 0.79% 29 2.07% 178.154.200.207
8 62 0.79% 0 0.00% 12 0.00% 25 1.79% 118.42.74.109
9 61 0.78% 56 0.90% 3761 1.16% 17 1.21% 207.46.13.74
10 59 0.75% 58 0.93% 1574 0.48% 1 0.07% 109.75.207.160
11 59 0.75% 58 0.93% 1962 0.60% 1 0.07% 84.15.180.179
12 55 0.70% 51 0.82% 2693 0.83% 26 1.86% 40.77.167.142
13 54 0.69% 50 0.80% 2033 0.63% 21 1.50% 114.119.164.217
14 54 0.69% 50 0.80% 3474 1.07% 18 1.29% 114.119.166.78
15 54 0.69% 53 0.85% 1440 0.44% 1 0.07% 91.209.55.214
16 53 0.68% 52 0.83% 1495 0.46% 1 0.07% 185.135.150.238
17 52 0.67% 49 0.78% 2341 0.72% 22 1.57% 114.119.164.225
18 52 0.67% 51 0.82% 1387 0.43% 1 0.07% 185.16.138.65
19 52 0.67% 51 0.82% 1498 0.46% 1 0.07% 193.106.139.237
20 52 0.67% 51 0.82% 1387 0.43% 1 0.07% 5.100.98.116
21 52 0.67% 51 0.82% 1387 0.43% 1 0.07% 79.136.187.58
22 51 0.65% 50 0.80% 1516 0.47% 1 0.07% 72.199.65.176
23 51 0.65% 50 0.80% 1568 0.48% 1 0.07% 83.220.237.187
24 51 0.65% 51 0.82% 1394 0.43% 1 0.07% 85.140.3.43
25 50 0.64% 49 0.78% 1452 0.45% 1 0.07% 5.3.228.58
26 49 0.63% 39 0.62% 1516 0.47% 17 1.21% 66.249.70.65
27 46 0.59% 44 0.70% 3707 1.14% 21 1.50% 114.119.166.123
28 46 0.59% 0 0.00% 9 0.00% 11 0.79% 182.112.209.95
29 46 0.59% 32 0.51% 3606 1.11% 0 0.00% 216.244.66.247
30 45 0.58% 42 0.67% 1731 0.53% 17 1.21% 114.119.165.51

Top 10 of 954 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2872 36.75% 2816 45.03% 127865 39.39% 14 1.00% 89.28.4.123
2 239 3.06% 221 3.53% 13405 4.13% 6 0.43% 185.26.122.59
3 92 1.18% 91 1.46% 4897 1.51% 0 0.00% 194.28.28.131
4 103 1.32% 99 1.58% 4636 1.43% 36 2.57% 213.180.203.61
5 131 1.68% 130 2.08% 3940 1.21% 4 0.29% 89.255.92.175
6 61 0.78% 56 0.90% 3761 1.16% 17 1.21% 207.46.13.74
7 46 0.59% 44 0.70% 3707 1.14% 21 1.50% 114.119.166.123
8 46 0.59% 32 0.51% 3606 1.11% 0 0.00% 216.244.66.247
9 82 1.05% 79 1.26% 3546 1.09% 28 2.00% 178.154.200.225
10 54 0.69% 50 0.80% 3474 1.07% 18 1.29% 114.119.166.78

Top 30 of 143 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2582 33.03% - (Direct Request)
2 849 10.86% https://top.so-bitie.ru/
3 534 6.83% http://film.so-bitie.ru/
4 475 6.08% https://top.so-bitie.ru/all_news
5 443 5.67% http://film.so-bitie.ru
6 340 4.35% https://so-bitie.ru/
7 279 3.57% https://dvs.so-bitie.ru/
8 269 3.44% https://top.so-bitie.ru/admin.php
9 220 2.81% https://so-bitie.ru/admin.php
10 200 2.56% http://top.so-bitie.ru/personality/412-nikola-tesla.html
11 199 2.55% https://top.so-bitie.ru/all_news/451-chto-iskali-amerikanskie-soldaty-v-muzee-iraka.html
12 189 2.42% https://www.google.com/
13 50 0.64% https://www.google.ru/
14 47 0.60% https://top.so-bitie.ru/all_news/439-krupneyshie-tes-rossii.html
15 46 0.59% https://top.so-bitie.ru/all_news/473-himtreylery-teoriya-zagovorov-i-fakty.html
16 46 0.59% https://top.so-bitie.ru/personality/532-napoleon-i-bonapart.html
17 45 0.58% https://top.so-bitie.ru/personality/478-sila-duha-valentin-ivanovich-dikul-70-let.html
18 44 0.56% https://top.so-bitie.ru/all_news/345-megality-gornoy-shorii.html
19 44 0.56% https://top.so-bitie.ru/military/104-hibiny-protiv-idzhis-ili-su-24-protiv-donalda-kuka.html
20 43 0.55% https://top.so-bitie.ru/incidents/290-kogda-vzorvetsya-vulkan-yelloustoun.html
21 36 0.46% https://so-bitie.ru/all_news
22 34 0.44% https://dvs.so-bitie.ru/wp-cron.php
23 33 0.42% https://so-bitie.ru/all_news/555-nachala-rabotu-plavuchaya-aes-akademik-lomonosov.html
24 26 0.33% https://top.so-bitie.ru/incidents
25 24 0.31% https://top.so-bitie.ru/personality
26 23 0.29% https://www.google.com/blank.html
27 22 0.28% https://so-bitie.ru/economy
28 22 0.28% https://so-bitie.ru/personality
29 22 0.28% https://www.so-bitie.ru/
30 20 0.26% https://so-bitie.ru/index.php

Top 15 of 380 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1781 22.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
2 1246 15.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
3 540 6.91% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 469 6.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 303 3.88% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 239 3.06% WordPress/5.2.7; https://dvs.so-bitie.ru
7 132 1.69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15
8 132 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 OPR/68.0.3618.1
9 126 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
10 119 1.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
11 115 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 91 1.16% Googlebot-Image/1.0
13 66 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
14 58 0.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G930F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Mobile Safari/537.36
15 57 0.73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Redmi Note 5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for June 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 7816 100.00% 6254 100.00% 324593 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23